Internopplæring Ribe Betong / Utførelse

Bruk av luftdrevne og elektriske verktøy

Når arbeidstakeren bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, stilles det krav til opplæring for å ivareta sikkerheten. Arbeidstakerne må blant annet ha nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk og nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. 


Det er ingen beskrivelse for dette kurset

Kursinnhold

    • Før du tar i bruk luftdrevne og elektriske verktøy