Internopplæring Ribe Betong / Utførelse

Ribe Blokk (RB0011)

Oppdatert opplæringsvideo: Ribe Blokk (2024)
Det er ingen beskrivelse for dette kurset

Kursinnhold

    • DEL 0: INTRO
    • DEL 1: KLARGJØRING OG FYLLING
    • DEL 2: AVFORSKALING
    • DEL 3: FORDELING MJÅVANN
    • DEL 4: KONSEKVENSER